در دوره های عمومی بزرگسالان مجموعه ۶ سطحی کتاب های Touchstone که در حال حاضر به روزترین منبع آموزشی سراسر دنیا می باشد، در نظر گرفته شده است. زبان آموزان هر کتاب را در ۴ ترم که مجموعا در ۲۴ ترم تحصیلی تعریف می شود به پایان می رسانند.

در پایان  این دوره های اموزشی زبان آموزان به همه مهارت های (Speaking – Writing – Listening – Reading) زبان عمومی مسلط خواهند شد و آماده شرکت در دوره های تخصصی همچون IELTS می شوند.