TOEFL

آشنایی با آزمون TOEFL

  • TOEFL که برگرفته از سرواژگان Test of English as a Foreign Language است توسط مؤسسه (ETS)  برگزار می‌شود.
  • آزمون TOEFL به دو صورت کاغذی (PBT) و اینترنتی (IBT) انجام میگیرد که نوع اینترنتی آن رایج است و سراسر دنیا آزمون به یک شیوه برگزار می شود.
  • حداقل مدت زمان مجاز بین دو آزمون متوالی ۱۲ روز است و چنانچه حد نصاب قبولی را کسب نکرده اید باید ۱۲ روز صبر کنید تا مجاز به شرکت در آزمون بعدی شوید.
  • زمان آزمون ۴ ساعت به طول می انجامد.
  • نمره آزمون بین ۱۰ تا ۱۲ روز کاری پس ازبرگزاری آزمون در داخل حساب کاربری شرکت کننده قابل مشاهده است.
  • نتیجه ازمون به ۵ دانشگاه مدنظر شما به صورت رایگان از طرف مرکز برگزار کننده آزمون فرستاده می شود.
  • سایت : www.sanjesh.org را حتما چک کنید و مرکز آزمون خود را مشخص و جزییات را مشاهده نمایید.

آشنایی با محتوای هر بخش آزمون TOEFL

 

مهارت

زمان بخش توضیحات

Reading

۶۰   الی  ۱۰۰ دقیقه ۱۴

 

۳ الی ۵ متن  تخصصی

شامل ۱۲ تا ۱۴ سوال برای هر بخش

Listening

۶۰

الی

۹۰

دقیقه

۶

 

۶الی ۹ قسمت

شامل ۵ تا ۶ سوال برای هر بخش

Speaking

۲۰

دقیقه

۶

متنی را خوانده یا به فایلی گوش خواهید داد سپس بااستفاده از دریافت هایتان صحبت خواهید کرد.

writing  

۶۰

دقیقه

 

۲

۲ انشا تخصصی و ترکیبی می باشد.

 

مقایسه نمره بندی آزمون TOEFL و IELTS

 

IBT

IELTS

۱۱۳ – ۱۲۰

۷.۵ – ۹

۱۰۰

۷

۹۰

۶.۵

۸۰

۶

 

 

 

نظرات و سوالات خود را حتما برای ما در قسمت کامنت بنویسید کارشناسان ما پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود.